Politika privatnosti

Historyofyugoslavia.com čuva privatnost svih posjetilaca i štiti lične podatke posjetilaca internet sajta.

Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sljedi kako biste razumjeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam eventualno u komentarima pružate.

U načelu možete posjetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server sakuplja imena domena, a ne e-mail adrese posjetilaca internet sajta. Možemo prenijeti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani.

Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam eventualno pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Pravila korištenja

Hvala što ste posjetili naš internet sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Sajt historyofyugoslavia.com nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Internet sajt historyofyugoslavia.com može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije historyofyugoslavia.com. Takvi linkovi su obezbjeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija; historyofyugoslavia.com ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbjednost ovih sajtova; historyofyugoslavia.com ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti historyofyugoslavia.com.